ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (28/07/2017 ) 

Αγκίστρι: 28/7/2017

Αρ. Πρωτ.: 1586

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 3η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση τριμηνιαίων Δελτίων εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Β΄τριμήνου 2017

ΘΕΜΑ 3Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 4Ο : Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6Ο : Αποδοχή δωρεάς εθελοντικής εργασίας από τον Κοντογιαννόπουλο Ιωάννη

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τον καθαρισμό παραλιών, δρόμων, νεκροταφείων, λίμνης

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την επισκευή επιχρισμάτων δημοτικού σχολείου

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό δημοτικού σχολείου

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια σκληρού δίσκου κεντρικού Η/Υ και προγράμματος antivirus

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παραμετροποίηση Η/Υ και εγκατάσταση σκληρού δίσκου και προγράμματος antivirus

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού και φαξ

ΘΕΜΑ 13Ο : Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή απορριμματοφόρου ΥΙΚ 5652

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΗ5202

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια μπαταριών για τα ΚΗΗ 5202 και ΚΗΗ5718

 

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την συντήρηση ιατρείου

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κι έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση πλατειών

ΘΕΜΑ 19Ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση ζωήλατων οχημάτων

ΘΕΜΑ 20Ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού μεταφορά   νερού 90.000,00 μ3 με υδροφόρα πλοία στο δήμο Αγκιστρίου για το έτος 2017

ΘΕΜΑ 21Ο : Έγκριση πρακτικού αγοράς οικοπέδου (β΄ φάση)

ΘΕΜΑ 22Ο : Έγκριση απόφασης δημάρχου (117/1208/2017) περί συμμετοχής σε σεμινάριο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: