ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (06/06/2017 ) 

Αγκίστρι: 6/6/2017

Αρ. Πρωτ.: 1007

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 6η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) λόγω επικείμενου κινδύνου διακοπής υδροδότησης του νησιού.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27/2017 απόφασης Ο.Ε περί απ’ ευθείας ανάθεσης μεταφοράς νερού και εξουσιοδότηση δημάρχου για δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2Ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2017 απόφασης Ο.Ε ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: