ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (06/06/2017 ) 

Ο Δήμος Αγκιστρίου  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Μεταφορά πόσιμου νερού 13.450  m3 στο Δήμο μας από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Πέραμα»

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 84.196,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και  θα βαρύνει  τους  κωδικούς: Κ.Α.Ε: 02.63.6279.01 με τίτλο: «Μεταφορά νερού (ΠΔΕ)» και Κ.Α.Ε: 02.25.6279.02 με τίτλο: «Μεταφορά νερού» του  προϋπολογισμού  έτους 2017.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν  να   λάβουν  πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν  με  το  Γραφείο  Προμηθειών στο  τηλέφωνο 2297091260 εσ. 2 κα Αντωνίου ή  να  αναζητήσουν  την  σχετική ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. agistri-island.gr.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγκιστρίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Παρασκευή 9/6/2017 και ώρα: 14:00 ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου