ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 5 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26/2/2013 (26/02/2013 ) 

Αγκίστρι: 22/2/2013

Αρ. Πρωτ.:   526

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 26 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση Δ΄τριμηναίου δελτίου έτους 2012 και ισολογισμού

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ενεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2012 συμβάσεων

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης των δαπανών παγίου και διαρκούς χαρακτήρα (βάσει του άρθρου 21 του ν.2362/95)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου