ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση ΟΕ (24/03/2017 ) 

Αγκίστρι: 24/3/2017

Αρ. Πρωτ.: 438

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 30η Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικού αγοράς οικοπέδου

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εκτιμητή αγοράς οικοπέδου

ΘΕΜΑ 3ο : Καταρτισμός όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αγορά απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10 κ.μ

ΘΕΜΑ 4ο: Καταρτισμός όρων για την προμήθεια

ΘΕΜΑ 5ο: Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια λαμπτήρων

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης (χαρτί Α4 και Α3)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ και ΟΕ Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης μέσω διαδικτύου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 2016, παρακολούθηση εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2017 και φορολογική υποστήριξη του Δήμου για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 12ο: Μεταφορά χρηματικού ποσού σε άλλη τράπεζα

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: