ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (21/02/2017 ) 


EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αγκίστρι: 21/2/2017

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 283

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω δυσλειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας από την αναβολή λήψης απόφασης, που θα γίνει την Πέμπτη 23/2/2017 και ώρα 10:30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του εξής θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2017 (απόφαση ΟΕ: 12/2017)

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Βουγά Όλγα