ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Ανάρτηση δασικών χαρτών -αντιρρήσεις (16/02/2017 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Διονυσίου 5
Ταχ. Κώδ.: 185 45 Πειραιάς
Πληρ.: Δημ. Παπαδόπουλος
Τηλ: 210 4132843T/O: 210 4174490
Η. Ταχ/μείο: dash_peiraia@attica.gr Πειραιάς 10 . 2 . 2017
Αρ. πρωτ.: 9585/22

8ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων τωνδήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, Πε-ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και πρόσκληση για υποβο-λή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις τού άρθρου 13 παράγραφος έως 26 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α')«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ΔασικώνΧαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρω-σή τους με τα άρθρα 153 έως 155 του Ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94Α') «Επείγουσες διατάξειςγια την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-σεων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες δια-τάξεις» (Φ.Ε.Κ. 275Α'), όπως ισχύει.
3. Την αρ.146776/2459/21-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3532/Β’/3-11-2016) απόφαση ΑναπληρωτήΥπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά μετις διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
4. Την αρ.143792/1794/3-8-2016 (Φ.Ε.Κ. 2750/Β’/1-9-2016) απόφαση ΑναπληρωτήΥπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά μετον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
5. Την αρ. 151585/323/3.2.2017 (Φ.Ε.Κ. 347/Β’/2017) κοινή απόφαση ΥπουργώνΟικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για τηνάσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 τού άρθρου 15 τού ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α') κατάτού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη»
6. Την αρ.145189/2264/4-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3407/Β’/21-10-2016) απόφαση αναπληρωτήΥπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τού άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 3889/2010 όπως ισχύ-ει, με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση των οι-κείων θεωρημένων δασικών χαρτών από την Δ/νση Δασών Πειραιά της Αποκεντρω μένηςΔιοίκησης Αττικής.
7. Την αρ.143783/1597/20.07.2016 εγκύκλιο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος καιΕνέργειας «Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών».8. Το αρ.145179/2131/16.09.2016 έγγραφο Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Προστασί-ας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος «Εφαρμογή άρθρου 23 ν. 3889/2010»9. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη που θεωρήθηκε με την 104546/3693/ 15.12.2016απόφαση της Δ/νσης Δασών Πειραιά.10. Την αρ.151171/4/3-1-2017 εγκύκλιο Δ/γη του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Περιο-χές αρ.23 παρ. 2α’ και 2β’ του Ν.3889/2010»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1Α. Την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη περιοχών τοπικών/δημοτικώνκοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας καιΎδρας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (συνημμένα ο πίνακαςτων ΟΤΑ) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρ-ρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.:(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).Στον ανωτέρω αναρτημένο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφω-τοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορί-στηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται και αποτυπώνονταιμε μαύρο και ιώδες περίγραμμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησηςτού δασικού χάρτη (περιπτώσεις των παρ. 2α, 2β και 4 του άρθ. 23 του 3889/2010 ωςισχύει) και στις περιοχές αυτές δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις.Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρ-τημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις τουεντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 24η Φεβρουα-ρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, εί-ναι η 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα.Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία πα-ρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβο-λής αντιρρήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα.Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τηναμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικούδικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθ-μού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματαή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορ-τολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένηδασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υπο-βάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμούστα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καιάλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περι-λαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικόδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδατης ΕΚΧΑ.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), με τηνσυμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικώνσυντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφι-σβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, τούψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπωςέχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. (σχετικό 5).Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν πε-ριοχές:α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμμα-τος της παρ. 2 περίπτωση α' του άρθρου 23 τού ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οιεκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β τού άρθρου 31 τού ν. 4280/2014,όπως ισχύει.β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης,αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) τού εποικισμού.2γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότε-ρη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τούεποικισμού.δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τούάρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρ-τες.ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρ-θρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (β) και (γ) μετην αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συ-μπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ.α) ή της υπη-ρεσίας εποικισμού (περ. β ή γ) αντίστοιχα. Για την περίπτωση (δ) υποβάλλεται η τε-λεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση (ε) προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υπο-στήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) για την αναζήτηση καιταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας τα σχετικά αντίγραφα καιπροκειμένου να υποβληθεί ή όχι αντίρρηση.Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχι-κών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκτα-ση, που αφορά η αντίρρηση.Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμ-βάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίω-ση του έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονταιεντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής της σε έντυπη μορφή στο αντίστοιχο Σ.Υ.Α-.Δ.Χ., στις παρακάτω διευθύνσεις:1. Δασαρχείο Πειραιά, Αγ. Διονυσίου 5, 18545 Πειραιάς2. Δασαρχείο Πόρου, 18020 ΠόροςΣτον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερο-μένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.Στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. γίνεται, επίσης, ενημέρωση για το περιεχόμενο τού αναρτημένουδασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, τοοποίο λειτουργεί καθημερινά από 07.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.Επισημαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν.998/1979, από την ανάρτηση τουοικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμουκαθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδι-κών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οι-κεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις υποθέσειςπου εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι ενδια-φερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένουδασικού χάρτη (περίπτωση ε' εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους).Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχείατού θεωρημένου δασικού χάρτη και τού αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945(1960)» σε μορφή shapefiles (*.shp). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του θεματικούπεριεχομένου του δασικού χάρτη και του ιστορικού ορθοφωτοχάρτη, τότε υπερισχύει οπρώτος.Η παρούσα αποστέλλεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ψηφιακή ανάρτησή της στηνιστοσελίδα της στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολήςαντιρρήσεων.Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστο-σελίδες τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Αττικής.Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώροανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, των Δασαρχείων Πειραιά και Πόρου και στα δημοτικά3ή τοπικά καταστήματα των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Τροιζηνίας,Ύδρας και Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσηςα.α.Σοφία ΜυτελέτσηΔασολόγοςΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ1.Υπουργείο Περιβάλλοντος & ΕνέργιαςΓενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστ.Δασών & ΑγροπεριβάλλοντοςΔ/νση Δασικών έργων & ΥποδομώνΤέρμα Αλκμάνος, 115 28 ΑΘΗΝΑ2.Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.Μεσογείων 288 Τ.Κ. 155 62 ΑΘΗΝΑ3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΓενική Δ/νση Δασων & Αγρ. Υπ/σεωνγραφείο Γεν. ΓραμματέαΚατεχάκη 56, 11525 Αθήνα4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΓενική Δ/νση Δασων & Αγρ. Υπ/σεωνΔ/νση Συντονισμού & Επιθ. ΔασώνΛ. Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό5. Δήμος Αίγινας, Χρ. Λαδά 1, 18010 Αίγινα6. Δήμος Αγκιστρίου, 18010 Αγκίστρι7. Δήμος Κυθήρων, Χώρα Κυθήρων, 80100 Κύθηρα8. Δήμος Πόρου, 18020 Πόρος9. Δήμος Σπετσών, 18050 Σπέτσες10. Δήμος Τροιζήνας, 18020 Γαλατάς11. Δήμος Ύδρας, 18020 Ύδρα12. Δασαρχείο Πειραιά, ενταύθα13. Δασαρχείο Πόρου, 18020 Πόρος14. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Δομοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ (με ψηφιακό αντίγραφο του Δ.Χ.)15. Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ΑττικήςΦερρών 24 & Αριστοτέλους, 104 34 Αθήνα (με ψηφιακό αντίγραφο του Δ.Χ.)16