ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Συνέχεια πρακτικού διαγωνισμού του έργου: "Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι" (23/01/2017 ) 

Α/Α: 5

ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε

Εμ=

48,01%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

48%

21.080,28

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

48%

551,20

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

48%

11.255,14

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

48%

49.472,80

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

48%

884,00

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

48%

49.513,88

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

49%

1.111,29

53,21%

42,81%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

133.868,59

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

24.096,35

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

157.964,94

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

23.694,04

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

181.658,98

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

295,55 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

185.112,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 6

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

Εμ=

43,45%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

43%

23.107,23

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

43%

604,20

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

44%

12.120,92

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

43%

54.229,80

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

43%

969,00

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

44%

53.322,64

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

43%

1.242,03

49,11%

37,80%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

145.595,82

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

26.207,25

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

171.803,07

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

25.772,23

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

197.575,30

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

321,47 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

201.054,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 7

ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Εμ=

55,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

55%

18.242,55

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

55%

477,00

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

55%

9.740,03

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

55%

42.813,00

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

55%

765,00

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

55%

42.848,55

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

55%

980,55

59,50%

50,50%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

115.866,68

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

20.856,00

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

136.722,68

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

20.508,40

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

157.231,08

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

255,81 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

160.645,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 8

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Εμ=

37,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

37%

25.539,57

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

37%

667,80

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

37%

13.636,04

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

37%

59.938,20

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

37%

1.071,00

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

37%

59.987,97

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

37%

1.372,77

43,30%

30,70%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

162.213,35

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

29.198,40

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

191.411,75

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

28.711,76

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

220.123,51

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

358,14 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

223.639,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 9

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

Εμ=

48,47%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

48%

21.080,28

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

49%

540,60

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

49%

11.038,70

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

49%

48.521,40

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

49%

867,00

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

48%

49.513,88

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

49%

1.111,29

53,62%

43,32%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

132.673,15

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

23.881,17

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

156.554,32

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

23.484,40

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

180.038,72

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

292,93 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

183.489,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 10

ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ

Εμ=

47,89%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

46%

21.891,06

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

48%

551,20

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

46%

11.688,03

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

47%

50.424,20

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

48%

884,00

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

50%

47.609,50

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

48%

1.133,08

53,10%

42,68%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

134.181,07

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

24.152,59

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

158.333,66

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

23.748,73

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

182.082,39

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

296,23 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

185.536,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 11

ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε

Εμ=

31,12%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

30%

28.377,30

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

30%

742,00

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

30%

15.151,15

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

31%

65.646,60

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

31%

1.173,00

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

32%

64.748,92

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

30%

1.525,30

38,01%

24,23%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

177.364,27

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

31.925,57

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

209.289,84

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

31.391,53

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

240.681,37

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

391,56 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €

 

244.231,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α: 12

Κ/Ξ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑΣ

Εμ=

41,47%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

40.539,00 €

41%

23.918,01

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

1.060,00 €

42%

614,80

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

21.644,50 €

42%

12.553,81

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

95.140,00 €

41%

56.132,60

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

1.700,00 €

42%

986,00

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

95.219,00 €

42%

55.227,02

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

2.179,00 €

42%

1.263,82

47,32%

35,62%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

257.481,50 €

 

150.696,06

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

46.346,67 €

 

27.125,29

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

303.828,17 €

 

177.821,35

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

45.574,23 €

 

26.674,60

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

349.402,40 €

 

204.495,95

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.158,16 €

 

3.158,16 €

 

 

 

ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛ

568,47 €

 

332,73 €

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

353.129,03 €