ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (22/12/2016 ) 

Αγκίστρι: 22/12/2016

Αρ. Πρωτ.: 3104

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 29η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Καταρτισμός όρων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10 κ.μ»

ΘΕΜΑ 2ο : Καταρτισμός όρων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφορά νερού 90.000 m3 με υδροφόρα πλοία στο Δήμο Αγκιστρίου για το έτος 2017»

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση αναγκαίων ειδών για αναβάθμιση δημοτικού γηπέδου 5Χ5 Δήμο Αγκιστρίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: