ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (16/12/2016 ) 

Αγκίστρι: 16/12/2016

Αρ. Πρωτ.: 3064

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 22η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2015 συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (γυμνάσιο)

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουφωμάτων (πόρτες) για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (γυμνάσιο)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακιδίων και ειδών συγκόλλησης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (γυμνάσιο)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου