ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (13/12/2016 ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανακοινώνει ότι η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για το διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων Χώρων οικισμού Μετόχι» ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου λόγω ελλιπούς δημοσίευσης.

Η νέα ημερομηνία δημοπράτησης του παραπάνω έργου θα καθοριστεί με απόφαση της Ο.Ε. και θα γίνει νέα δημοσίευση στις εφημερίδες.