ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (18/11/2016 ) 

Αγκίστρι: 18/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 2851

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 24η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Ανάκληση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης 3ου τριμήνου εσόδων – εξόδων και ισολογισμού 3ου τριμήνου 2016

ΘΕΜΑ 4Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 96/2016 απόφασης Ο.Ε περί καταρτισμού όρων για την αγορά οικοπέδου

ΘΕΜΑ 5Ο : Καταρτισμός όρων για την αγορά οικοπέδου

ΘΕΜΑ 6Ο : Καταρτισμός όρων για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι»

ΘΕΜΑ 7Ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα, κατοικίες κ.α.) (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 429 / 76 και το άρθρο 5 του Ν. 1080 / 80 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 8Ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιβολής των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2626/2016 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής κατά του Δήμου Αίγινας

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 209/2657/2016 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης κυματοθραύστη Απονήσου

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 219/2843/2016 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση απάντησης Δαλακούρα

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 220/2844/2016 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την υπόθεση απάντησης Ψυχογιού

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση υποβάθμισης του περιβάλλοντος (Αρ. 1/Μ12-613).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης οχημάτων του Δήμου Αγκιστρίου για το έτος 2017

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης τελών ύδρευσης του Δήμου Αγκιστρίου για τα έτη 2017 – 2018

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εργασίες πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429/2008

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ελαστικών του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια μελανιών

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών δράσεων ανακύκλωσης – προστασία περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 22ο: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 52/2015 απόφασης Ο.Ε περί της ανάθεσης τοπογραφικών

ΘΕΜΑ 23ο: Απ’ ευθείας ανάθεση οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης του γηπέδου 5Χ5 Δήμου Αγκιστρίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: