ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ 1/2016 (13/10/2016 ) 

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Αγκιστρίου ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υπ\' αριθμ. ΣΟΧ: 1/2016
ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Αγκίστρι ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8 μήνες ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101
Ειδικότητα:ΔΕ οδηγών
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ     ΠΑΤΡΟΣ Αριθμ. ΑΔΤ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΑΠΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ122537 ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ
2 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ040944 ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ