ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληαη σε συνεδίαση (30/09/2016 ) 

Αγκίστρι: 30/9/2016

Αρ. Πρωτ.: 2392

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 4η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 162/2058/26.8.2016 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 163/2059/26.8.2016 απόφασης δημάρχου

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση ντουλαπιών στην παραχωρούμενη οικία γιατρού

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για απεντόμωση δημοτικών κτιρίων

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εργασίες συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εκτυπώσεις βιβλιοδετήσεις κλπ

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών στο δημοτικό σχολείο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: