ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (08/07/2016 ) 

Αγκίστρι: 8/7/2016

Αρ. Πρωτ.: 1749

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 13η Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Καταρτισμός όρων του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετόχι»

ΘΕΜΑ 2Ο : Καταρτισμός όρων για την αγορά οικοπέδου

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 4Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 5Ο : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ των αυτοκινήτου του δήμου

ΘΕΜΑ 6Ο : Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας

ΘΕΜΑ 7Ο : Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός αυτοκινήτου τύπου ημιφορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ5745 από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου

ΘΕΜΑ 8Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 68/2016 απόφασης Ο.Ε περί ανάθεσης μεταφοράς νερού για το έτος 2016

ΘΕΜΑ 9Ο : Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 52/2016 απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό ακτών – παραλιών, ρεμάτων, λίμνης Λιμεναρίων και νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό ακτών – παραλιών, ρεμάτων, λίμνης Λιμεναρίων και νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας εξοπλισμού της παραχωρούμενης οικίας γιατρού

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας και τοποθέτησης τζαμιού στο νηπιαγωγείο Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης την επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης την προμήθεια επίπλων (καρέκλες) δημοτικού καταστήματος

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή αντλίας υπολειμμάτων

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επιστυλίων κάδων

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών του πυροσβεστικού αυτοκινήτου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ5988

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κι επισκευή του πυροσβεστικού αυτοκινήτου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ5988

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρου με αρ. κυκλ.: ΝΕ120438 (βούρτσες)

ΘΕΜΑ 20Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κυβόλιθων

ΘΕΜΑ 21Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης

ΘΕΜΑ 22Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εργασία τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης

ΘΕΜΑ 23Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εργασία τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης ετών 2013 και 2014 του Δήμου Αγκιστρίου σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού

ΘΕΜΑ 24Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για θαλάσσιες περιπολίες

ΘΕΜΑ 25Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φιαλών νερού για τα δημόσια κτίρια

ΘΕΜΑ 26Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 27Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του δημοτικού κτιρίου (ελαιοχρωματισμός)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: