ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Ανακοίνωση ακύρωσης δημοπρασιών (24/05/2016 ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:


1) Το άρθρο 10 της αριθμ. ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών Αριθ. Αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/9.4.2015 «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 [ΦΕΚ 78/α/26.4.2016].

 

 

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη  διαδικασία  της δημοπρασίας (ημερομηνία διαγωνισμού: 27/5/2016) για την «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄Βαθμού» στα τμήματα αιγιαλών όπως αυτά ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 73/2016, 74/2016, 75/2016 και 76/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου λόγω μη έγκαιρης χορήγησης των απαραίτητων εγκρίσεων.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου