ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (20/05/2016 ) 

Αγκίστρι: 20/5/2016

Αρ. Πρωτ.: 1117

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 24η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2Ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής του Δήμου Αίγινας κατά του Δήμου μας

ΘΕΜΑ 3Ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση υποβάθμισης του περιβάλλοντος (Αρ. 5/Μ13-519)

ΘΕΜΑ 4Ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση υποβάθμισης του περιβάλλοντος (Αρ. 1/Μ12-631)

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υδρομετρητών για τις δεξαμενές και σημείων υδροληψίας

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση – εγκατάσταση υδρομετρητών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: