ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (13/05/2016 ) 

Αγκίστρι: 12/5/2016

Αρ. Πρωτ.: 1037

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 13η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) λόγω προθεσμίας διεκπεραίωσης διαδικασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού έως 31/5/2016.

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού στη Σκάλα Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 2Ο : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 3Ο : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού στη Δραγονέρα Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 4Ο : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού στη νήσο Απόνησο Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη τοπογραφικών τμημάτων αιγιαλού προς εκμίσθωση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: