ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (22/04/2016 ) 

Αγκίστρι: 22/4/2016

Αρ. Πρωτ.: 850

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 26η Απριλίου 2016 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού 1ου τριμήνου 2016

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση του απολογισμού Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2013

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση του απολογισμού Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2014

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση γηπέδου

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό ακτών –παραλιών,  ρεμάτων, λίμνης Λιμεναρίων και νεκροταφείων

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΥ 5988

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 5988

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση παιδικών χαρών – προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων (κουφώματα)

ΘΕΜΑ 13Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (ηλεκτρικά)

ΘΕΜΑ 14Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κήπου πλατειών

ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια φυτών

ΘΕΜΑ 16Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση πλατειών

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων – πασχαλινά διάκοσμος

ΘΕΜΑ 18Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εγκατάσταση και απεγκατάσταση πασχαλινού διάκοσμου

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση τοίχων αντιστήριξης δρόμου Μεγαλοχωρίου - Σκάλας

ΘΕΜΑ 20Ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής-ανακοπής κατά του Δήμου Αίγινας, του υπ’ αρ. 1/2014 Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου αυτού και  της υπ’ αρ. 1360/2014 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Αίγινας

ΘΕΜΑ 21Ο : Καταρτισμός όρων για την εκμίσθωση τουριστικού τρένου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: