ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση ΟΕ (23/11/2015 ) 

Αγκίστρι: 23/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 3319

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 27 η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία στο Δήμο Αγκιστρίου για το έτος 2016

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: Μεταφορά απορριμμάτων από δήμο Αγκιστρίου μέχρι το λιμένα Πειραιά για το έτος 2016 (ΧΥΤΑ Φυλής ή ΣΜΑ Σχιστού)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου