ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (18/09/2015 ) 

Αγκίστρι: 18/9/2015

Αρ. Πρωτ.: 2711

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 23η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την αποψίλωση στο δάσος

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό αντιπυρικών ζωνών

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την απολύμανση δημοτικών κτιρίων και σχολείων

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου’

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για θαλάσσιες περιπολίες

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για προμήθεια σκάνερ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση φωτοτυπικού και φαξ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για επισκευή τοιχίου αντιστήριξης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό – ανάδειξη παραλιών – ακτών Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για την περίφραξη πλατειών

ΘΕΜΑ 19ο: Ανάθεση εργασίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2012 του Δήμου Αγκιστρίου σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού, καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2593/7.9.2015 απόφαση δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 128/2594/7.9.2015 απόφαση δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης κι έγκριση δαπάνης για τις εργασίες βελτίωσης χοάνης σταθμού μεταφόρτωσης

ΘΕΜΑ 23ο: Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου του έργου: «Ανέγερση νέου 6τάξιου Γυμνασίου – Λυκείου»

ΘΕΜΑ 24ο: Απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για χάραξη αιγιαλού και παραλίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου