ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ΟΕ (14/07/2015 ) 

Αγκίστρι: 14/6/2015

Αρ. Πρωτ.: 1978

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 14η Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) λόγω επικείμενου κινδύνου διακοπής υδροδότησης του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015»

ΘΕΜΑ 2ο : Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά των απορριμμάτων από το Δήμο Αγκιστρίου μέχρι το λιμένα Πειραιά (ΧΥΤΑ Φυλής ή ΣΜΑ Σχιστού).»

ΘΕΜΑ 4ο: Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς των απορριμμάτων από το Δήμο Αγκιστρίου μέχρι το λιμένα Πειραιά (ΧΥΤΑ Φυλής ή ΣΜΑ Σχιστού).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου