ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (24/06/2015 ) 

Αγκίστρι: 24/6/2015

Αρ. Πρωτ.: 1780

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 24η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) λόγω επικείμενου κινδύνου διακοπής υδροδότησης του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού  με τίτλο: ”Λειτουργία και συντήρηση δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600 m3 η καθεμία του Δήμου Αγκιστρίου για τα έτη 2015 έως 2017” και ανάθεση του έργου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου