ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (08/05/2015 ) 

Αγκίστρι: 8/5/2015

Αρ. Πρωτ.: 1045

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 12η Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015»

ΘΕΜΑ 2Ο : Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600 m3 η καθεμία του Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 3Ο : Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Μετακίνηση των απορριμματοφόρων εκτός Αγκιστρίου προς ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ»

ΘΕΜΑ 4Ο : Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τη διαφορά της τιμής διάθεσης του νερού

ΘΕΜΑ 5Ο : Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 7Ο : Προέγκριση αναμόρφωσης - ανάκληση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: