ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (04/03/2015 ) 

Αγκίστρι: 4/3/2015

Αρ. Πρωτ.: 548

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 9η Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ΠΟΕ

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων από το 2014 συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 4Ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ.: ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικού ταχογράφου

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση οικοπέδων του Δήμου

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση χώρου της ταμειακής υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωση και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Αγκιστρίου για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

ΘΕΜΑ 11Ο : Απ’ ευθείας ανάθεση οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης του γηπέδου 5Χ5 Δήμου Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επίστρωση δημοτικών δρόμων με κυβόλιθους»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: Απομαγνητοφώνηση πρακτικών