ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΟΕ (18/12/2014 ) 

Αγκίστρι: 18/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 4674

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 23 η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση ΟΠΔ για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας: «Λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600m3 η κάθε μία του Δήμου Αγκιστρίου»

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά Πόσιμου Νερού με Υδροφόρα Μεταφορικά Μέσα στο νησί αγκίστρι για το έτος 2015»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: