ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26/08/2014 ) 

Αγκίστρι: 25/8/2014

Αρ. Πρωτ.: 3441

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 30η Αυγούστου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεση του έργου: «Επίστρωση δημοτικών δρόμων με κυβόλιθους»

ΘΕΜΑ 2Ο: Ανάκληση δεσμεύσεων

ΘΕΜΑ 3Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 5Ο: Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη μετακίνηση (εισιτήρια) απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης με αρ. κυκλ.: ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 6Ο: Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη μετακίνηση (εισιτήρια) απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 5989

ΘΕΜΑ 7Ο: Ρυθμίσεις οφειλών (Ν. 4257/14)

ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καταμετρητή χαρτονομισμάτων

ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας

ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ανεκτέλεστου υπολοίπου των συνεχιζόμενων συμβάσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: