ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 8 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 25/06/2014 (23/06/2014 ) 

Αγκίστρι: 20/6/2014

Αρ. Πρωτ.: 2642

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 2Ο: Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου: «Επίστρωση δημοτικών δρόμων με κυβόλιθους»

ΘΕΜΑ 3Ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου:  «Επίστρωση δημοτικών δρόμων με κυβόλιθους»

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και φαξ

ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για το υποέργο: πληροφόρηση - δημοσίευση έργου ΤΟΠΣΑ

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια φυτών εξωτερικού χώρου

ΘΕΜΑ 7Ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση (εισιτήρια) απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης με αρ. κυκλ.: ΚΗΗ 5202

ΘΕΜΑ 8Ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση (εισιτήρια) απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 5989

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: